Familie og venner

Familie og venner

Du kan spille en vigtig rolle, hvis et af dine familiemedlemmer eller en af dine venner har psoriasis.

Det kan være hårdt at skulle leve med en kronisk sygdom som psoriasis. Forskning viser, at et godt netværk med stærk social og psykisk støtte kan give en bedre livskvalitet og bedre muligheder for egenomsorg. Du kan spille en vigtig rolle, hvis et af dine familiemedlemmer eller en af dine venner har psoriasis.

Tilmeld dig nu, og få bedre indsigt i, hvordan det er at leve med psoriasis

QualityCare™ er udviklet til mennesker med psoriasis, men QualityCare™ henvender sig også til både familiemedlemmer og venner. Når du tilmelder dig QualityCare™, får du de samme muligheder som psoriasispatienter. Ved at tilmelde dig kan du få en bedre forståelse af, hvordan det er at leve med psoriasis, og du kan finde tips og gode idéer til, hvordan du kan støtte f.eks. din partner. Artiklerne dækker mange forskellige emner. Du kan bruge dem som udgangspunkt for samtaler med din ven eller dit familiemedlem, som har psoriasis.
Når du er tæt på en person, der har psoriasis, vil dit eget liv også blive påvirket af sygdommen. På samme måde som psoriasispatienten er du nødt til at finde ud af, hvordan du håndterer sygdommen. Det kan være en øjenåbner at skulle se i øjnene, at man også selv er påvirket af psoriasis. Sæt dig godt ind i sygdommen. Støt din ven eller dit familiemedlem så godt som muligt, men du må heller ikke glemme dine egne behov i processen. Hvis du selv har brug for støtte, skal du tale med dine venner eller din læge. Psoriasis kan være en alvorlig sygdom, men det bør ikke forhindre dig eller den pågældende i at leve livet fuldt ud

Sådan kan du støtte

Venner og familiemedlemmer kan spille en afgørende rolle i støtten til en person med psoriasis. Her er tre ting, du kan gøre:

-> Sæt dig ind i emnet: Det er først og fremmest vigtigt, at du forstår sygdommen og dens konsekvenser, når du skal støtte en person med psoriasis. Sæt dig ind i symptomer, årsager og behandlinger. Du kan holde dig orienteret ved at tilmelde dig QualityCare™.

-> Støttebehandling: De fleste patienter bruger ofte et eller flere lægemidler mod sygdommen. Du kan støtte en person i behandlingen af psoriasis på flere måder. Du kan opfordre vedkommende til at gå til lægen. Du kan tilbyde at være med til konsultationen. På den måde kan du hjælpe ham eller hende med bedre at huske og forstå lægens anvisninger, og du vil få mere at vide om behandlingen og sygdommen. Du kan hjælpe med påsmøring, hvis der er tale om en lokalbehandling, og du kan hjælpe med at huske på, hvornår behandlingen skal ske. Der skal ofte gå et stykke tid, inden psoriasisbehandlinger virker, så det kan også være en stor hjælp, hvis du kan opmuntre vedkommende til at holde fast i behandlingsplanen.

-> Hjælp med at undgå stress: Det er velkendt, at der er en forbindelse mellem psoriasis og stress. Stress kan udløse et udbrud, og samtidig kan et udbrud medføre mere stress. Håndtering af stress er et vigtigt element i håndteringen af psoriasis. Prøv at skabe et stressfrit miljø for din ven eller dit familiemedlem med psoriasis. Vær forstående og tålmodig, når vedkommende har behov for at komme af med sine frustrationer. Ofte kan praktisk hjælp med daglige pligter gøre det lettere at klare situationen. Endelig findes der en række forskellige afslapningsteknikker, der kan være en hjælp til at afstresse, og som også virker mod psoriasissymptomer, som f.eks. kløe. Yoga, visualisering og meditation – blot for at nævne et par eksempler. Du kan opfordre din ven eller dit familiemedlem til at afprøve nogle af disse aktiviteter.

Spørg, hvordan du kan hjælpe

Der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte oplever et liv med psoriasis. Du skal altid afpasse den måde, du støtter på, til den pågældende person. Du skal ikke antage, hvad din ven har brug for. Spørg vedkommende i stedet. Vær nærværende – men ikke frembrusende.
Hvis hjælpen er for pågående, kan personen føle sig styret eller ydmyget. Tab af kontrol er noget af det mest frustrerende ved psoriasis. Det er vigtigt, at din støtte er med til at give patienten mere kontrol – ikke mindre kontrol. Hvis du overtager den pågældendes liv og behandling, kan du nemt ende blev at blive udbrændt og afstødt. Det vigtigste er, at du ikke blot tager dig af vedkommende, men at du hjælper ham eller hende til at kunne klare sig selv.